Αρχική Νέα

 Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών ημερίδων σε συνεργασία με τη SIKA Hellas, σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 5ου σεμιναρίου με τίτλο «Στεγανοποίηση Δωμάτων».

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών ημερίδων σε συνεργασία με τη SIKA Hellas, σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 4ου σεμιναρίου με τίτλο «Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος».

 

H Ράμμος Α.Ε. είναι πιστοποιημένη συνεργάτης της Sika με τον διακριτικό τίτλο Sika Experts

 

Συνεργασία με την Benjamin Moore.