Αρχική Νέα Στεγανοποίηση Δωμάτων

Στεγανοποίηση Δωμάτων

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών ημερίδων σε συνεργασία με τη SIKA Hellas, σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 5ου σεμιναρίου με τίτλο «Στεγανοποίηση Δωμάτων».

 

 

Σε όλο το φάσμα των παρεμβάσεων στις υφιστάμενες κατασκευές, η πλέον εμπορική εφαρμογή είναι η στεγανοποίηση δωμάτων. Αρκεί μια περιήγηση στο διαδίκτυο για να γίνει αντιληπτό πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η εφαρμογή, τόσο μεταξύ των μηχανικών/εφαρμοστών αλλά και στο καταναλωτικό κοινό. Το διαδίκτυο είναι χαρακτηριστικό διότι εμφανίζει το σύνολο των σημείων που επικεντρώνουν οι διάφοροι διαφημιζόμενοι, αυτά συνήθως αφορούν την τιμή ή κάποιο διαδεδομένο υλικό.
Η «εμπορική επιτυχία» αυτή όμως επηρέασε την τεχνική της κατασκευής  καθώς και την ποιότητα της. Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι η στεγανοποίηση δωμάτων να αποτελεί το πιο μόνιμα «κακοποιημένο» σκέλος του κλάδου των ανακαινίσεων/επισκευών των υφιστάμενων κατασκευών.
Στην πλειοψηφία των έργων εφαρμόζονται ακατάλληλες λύσεις, με ακατάλληλα υλικά, πάνω σε ασταθή υποστρώματα, με υποτυπώδη (ή καθόλου) εκτίμηση της κατάστασης του κτηρίου και το αν απαιτούνται περισσότερες παρεμβάσεις. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με παρωχημένες αντιλήψεις μόνωσης και χρήσης υλικών, τις αρκετές παλαιές κατασκευές και τις πολλές κακοτεχνίες δημιουργούν τον κατάλληλο χώρο για τη κατασκευή νέων μονώσεων αλλά και την επισκευή υφιστάμενων.
Στόχος του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με προηγμένες εφαρμογές μονώσεων προστιθέμενης αξίας που θα ξεχωρίζουν έναντι μια «παραδοσιακής» εφαρμογής, οι τεχνικές λύσεις επισκευής μια υφιστάμενης μόνωσης και τέλος στην περιγραφή ενός οδηγού επιλογής συστημάτων/ υλικών αναλόγως συνθηκών.

 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο σας προσκαλούμε και θα χαρούμε να παρευρεθείτε στο σεμινάριο με τίτλο:

 

«Στεγανοποίηση Δωμάτων»

Εισηγητής  θα είναι ο κ. Σ. Αντωνάκος, , Διευθυντής Τμήματος  Roofing & Waterproofing SIKA HELLAS ΑΒΕΕ.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 20 Απριλίου, στις 16.00, στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας μας, Αεροπορίας 4 στον Άλιμο.

 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: "Στεγανοποίηση Δωμάτων" 
 Έναρξη 16:00  20/04/2016 Διάρκεια 
Παρουσίαση RAMMOS AE / ΣΙΚΑ ΗΕΛΛΑΣ  30' 
ΜΕΡΟΣ Α. :    Στεγανοποίηση Δωμάτων με κατάλληλα υλικά
   A.1. Εισαγωγή 10'
   Α.2. Στεγανοποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες. 10'
   Α.3. Στεγανοποίηση με τσιμεντοειδείς επιστρώσεις 15'
   Α.4. Στεγανοποίηση με υγρές μεμβράνες 15'
   Α.5. Στεγανοποίηση με συστήματα SIKA MTC 15'
   ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 15'
   Α.6. Στεγανοποίηση με πολυμερείς μεμβράνες 15'
   A.7. Στεγανοποίηση πολυουρίες 10'
   ΜΕΡΟΣ Β. Ειδικές εφαρμογές Στεγανοποιήσεων Δώματος
   Β.1. Πράσινο Δώμα SIKA GREEN ROOF 15'
   Β.2. Ψυχρό Δώμα SIKA COOL ROOF 15'
   Β.3. Επισκευή υφιστάμενης Μόνωσης. 15'
   Σύνολο :  180'