Αρχική Προϊόντα

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε Κουλούρες

ReinforcingINCoils

 

 

Το σκυρόδεμα είναι ένα είδος τεχνητής πέτρας που αποτελεί στην εποχή μας το πιο διαδεδομένο υλικό για κατασκευές. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η υψηλή αντοχή του στη θλίψη. Ωστόσο η αντοχή του σε εφελκυσμό είναι πολύ χαμηλή, επομένως έπρεπε να βρεθεί κάποιο άλλο υλικό που θα του προσέθετε αυτή την ιδιότητα. Το υλικό που κατέχει εξαιρετική ολκιμότητα είναι ο χάλυβας. Με το «πάντρεμα» των δύο αυτών υλικών έχουμε το Οπλισμένο Σκυρόδεμα το οποίο συνδυάζει υψηλές θλιπτικές και εφελκυστικές ιδιότητες. Οι κατασκευές που γίνονται με τη χρήση του ωπλισμένου σκυροδέματος χαρακτηρίζονται από πλαστιμότητα, δηλαδή μπορούν να αντέξουν μεγάλες παραμορφώσεις κατά τη φόρτισή τους από έναν ή περισσότερους σεισμούς χωρίς σημαντική μείωση της αντοχής τους.