Αρχική Νέα Σύγχρονες Λύσεις Μόνωσης Κτηρίων: Υλικά και Συστήματα

Σύγχρονες Λύσεις Μόνωσης Κτηρίων: Υλικά και Συστήματα

 Αγαπητοί συνεργάτες,

 

 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: "Σύγχρονες Λύσεις Μόνωσης Κτηρίων: Υλικά και Συστήματα" 
 Έναρξη 16:00  15/06/2016 Διάρκεια 
Παρουσιάσεις ΡΑΜΜΟΣ ΑΕ/ FIBRAN AE  30' 
ΜΕΡΟΣ Α.: Γενική θεωρία Μονώσεων
   A.1. Εισαγωγή 15'
   Α.2. Πτυχές της μόνωσης: θερμομόνωση, ηχομόνωση. 20'
   Α.3. Σύντομη θεωρία μόνωσης. Τιμές R, λ και υπολογισμός θερμικής αντίστασης για σύγκριση υλικών. 20'
   Α.4. Εξελίξεις στη νομοθεσία: νεός ΚΕΝΑΚ, κτήρια nZEB & NZEB 20'
   ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ-ΚΑΦΕΣ/ΣΝΑΚ 15'
   ΜΕΡΟΣ Β. Ειδικές εφαρμογές μονώσεων- Επιλογή λύσεων
   Β.1. Ποιά υλικά χρησιμοποιούμε στην εξωτερική θερμομόνωση, εσωτερική μόνωση εξωτερικού τοίχου, μόνωση εσωτερικών τοίχων 15'
   Β.2. Παραδείγματα αστοχιών 15'
   Β.3. Παρουσίαση πιστοποιημένου λογισμικού ενεργειακών μελετών «ENERGYNIUS» 60'
   Σύνολο :  180'
   Ελαφρύ Δείπνο  30'