Αρχική Νέα Λύσεις Θερμομόνωσης Κτηρίων με Διογκωμένο πολυστυρένιο

Λύσεις Θερμομόνωσης Κτηρίων με Διογκωμένο πολυστυρένιο

 Αγαπητοί συνεργάτες,

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: "Λύσεις Θερμομόνωσης Κτηρίων με Διογκωμένο πολυστυρένιο και σύνθετες εφαρμογές"

 
 Έναρξη 16:00  10/11/2016 Διάρκεια 

Παρουσιάσεις ΡΑΜΜΟΣ ΑΕ/ ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ

 25' 
ΜΕΡΟΣ Α.:
   Α.1. Εισαγωγή- Διογκωμένο Πολυστερένιο, προέλευση, ιστορικό, χρήσεις και η εμπορική ονομασία. 15'
   Α.2. Παρουσίαση διαφορετικών τύπων EPS, η διαμόρφωση των τρόπων παραγωγής αναλόγως χρήσης. 10'
   Α.3. Οικοδομικό EPS και οι χρήσεις του. 10'
   Α.4. Ειδικοί τύποι EPS και οι χρήσεις τους. 10'
   ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ-ΚΑΦΕΣ/ΣΝΑΚ 20'
   ΜΕΡΟΣ Β. Ειδικές εφαρμογές μονώσεων- Επιλογή λύσεων
   Β.1. Διαμόρφωση Ρύσεων με προδιαμορφωμένες διατομές EPS 10'
   Β.2. Ανεστραμμένη Μόνωση με EPS 10'
   B.3. Εξωτερική θερμομόνωση και κατάλληλοι τύποι EPS. 10'
   Β.4. Αποφυγή Αστοχιών, καταλληλότητα κάθε τύπου EPS αναλόγως εφαρμογής. 15'
    Σύνολο :  135'