Αρχική Νέα Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος

Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος

Αγαπητοί συνεργάτες,

 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης των εκπαιδευτικών ημερίδων σε συνεργασία με τη SIKA Hellas, σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 4ου σεμιναρίου με τίτλο «Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος».

 

Ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των κατασκευών αφορά στην αντιμετώπιση της προσβολής των δομικών μελών μιας κατασκευής από φορτίο υγρασίας ή/και νερού. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν εντοπιστεί κατά τη φάση της μελέτης ή της κατασκευής είναι στενά τα περιθώρια επέμβασης σε μεταγενέστερο στάδιο. Συνήθως οι αιτίες προσβολής είναι παραπάνω από μία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σχετίζονται και με κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

 

Υπό αυτό το πρίσμα είναι κρίσιμο να αναγνωρίζεται το πρόβλημα καθώς και ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του ακόμα και σε μεταγενέστερη φάση από τη κατασκευή του. Η εν λόγω ημερίδα θα αφορά σε εφαρμογές στεγάνωσης υπογείων και όχι μόνο κατασκευών σκυροδέματος τόσο κατά τη φάση της σκυροδέτησης σε νέες κατασκευές, όσο και σε υφιστάμενα κτίρια που εμφανίζουν προβλήματα από την προσβολή υγρασίας.

 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο σας προσκαλούμε και θα χαρούμε να παρευρεθείτε στο σεμινάριο με τίτλο:

 

«Στεγανοποίηση Κατασκευών Σκυροδέματος»

 

Εισηγητής  θα είναι ο κ. Σ. Αντωνάκος, Διευθυντής Τμήματος  Roofing & Waterproofing SIKA HELLAS ΑΒΕΕ.

 

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 16.00, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, Αεροπορίας 4 στον Άλιμο.

 


 

 

Πρόγραμμα

 

 Έναρξη: 16.00

Παρουσίαση ΡΑΜΜΟΣ ΑΕ: 16.00-16.15
Παρουσίαση SIKA HELLAS: 16.15-16.30
Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών, εισαγωγή: 16.30-16.45
Στεγανοποίηση αρμών: 16.45-17.00
Στεγανοποίηση επιφανειών με τσιμεντοειδείς επιστρώσεις: 17.00-17.15
Στεγανοποίηση επιφανειών με Ασφαλτικές επιστρώσεις: 17.15-17.30
Στεγανοποίηση επιφανειών με Υγρές Μεμβράνες: 17.30-17.45
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ –ΚΑΦΕΣ: 17.45-18.00
Στεγανοποίηση επιφανειών με Πολυμερείς Μεμβράνες: 18.00-18.20
Στεγανοποίηση δεξαμενών: 18.20-18.30
Στεγανοποίηση κολυμβητικών δεξαμενών: 18.30-18.45
Eνέματα στεγανοποίησης: 18.45-19.00