Σχάρες

Διατίθενται σχάρες αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3 οι οποίες παράγονται από χάλυβα κατηγορίας B500C

 

 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg)
ΒΑΡΟΣ/m2
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg)
ΜΗΚΟΣ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΑΡΙΘΜΟΣ D (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) ΑΡΙΘΜΟΣ D (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Σ251 3.60 2.15 10 8.0 200 17 8.0 200 28.7 3.7
Σ261 3.60 2.15 10 10.0 200 17 10.0 200 44.8 5.8