Αρχική Προϊόντα Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος Δομικά & Κοινά Πλέγματα

Δομικά & Κοινά Πλέγματα

Διατίθενται όλα τα δομικά & κοινά πλέγματα αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-2 τα οποία παράγονται από χάλυβα κατηγορίας B500A

ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg)
ΒΑΡΟΣ/m2
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg)
ΜΗΚΟΣ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΑΡΙΘΜΟΣ D (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) ΑΡΙΘΜΟΣ D (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Τ131 5.00 2.15 15 5.0 150 33 5.0 150 22.5 2.1
Τ188 5.00 2.15 15 6.0 150 33 6.0 150 31.9 3.0
Τ196 5.00 2.15 22 5.0 100 50 5.0 100 33.5 3.1

ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg)
ΒΑΡΟΣ/m2
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ (Kg)
ΜΗΚΟΣ (m) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΑΡΙΘΜΟΣ D (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ (mm) ΑΡΙΘΜΟΣ D (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Ο92 5.00 2.15 15 4.2 150 20 4.2 250 12.8 1.2
Τ92 5.00 2.15 15 4.2 150 33 4.2 150 15.7 1.5
Τ139 5.00 2.15 22 4.2 100 50 4.2 100 23.7 2.2

Στους παραπάνω πίνακες ισχύουν οι γενικές ανοχές στο βάρος των φύλλων καθώς και μικρές αποκλίσεις ανάλογα με το εργοστάσιο παραγωγής.