Αρχική Εγκαταστάσεις

company_eg

 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν το κτίριο γραφείων, τους χώρους αποθήκευσης και τους χώρους διαμόρφωσης του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την οργάνωση, την ταχεία εξυπηρέτηση και την ασφάλεια. Όλοι οι παραπάνω χώροι είναι στεγασμένοι, όπως επιβάλλει και ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων, και η συνολική τους έκταση ξεπερνάει τα 4.000τ.μ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 

 

Η εταιρεία μας λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση Τεχνικού Ασφαλείας προκειμένου να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής τόσο των εργαζομένων της, όσο και των συνεργείων που επισκέπτονται τον χώρο μας προκειμένου να εργαστούν. Σημάνσεις και αυστηροί κανονισμοί εφαρμόζονται για την ομαλή λειτουργία όλων των χώρων της εταιρείας, καθώς επίσης προσφέρονται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας.

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣegatastasis3

 

Στις εγκαταστάσεις μας υπάρχουν σύγχρονες μηχανές επεξεργασίας χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις κάθε συνεργείου και έργου. Πιο αναλυτικά περιλαμβάνουν:

 

 • Γερανογέφυρες

 • Αυτόματο όχημα κοπής ευθύγραμμου χάλυβα

 • Ψαλίδια κοπής ευθύγραμμου χάλυβα

 • Μηχανή παραγωγής τσερκιών από κουλούρα (ROBOT)

 • Συγκολλητική μηχανή

 • Στράντζες διαμόρφωσης μανδυών υποστυλωμάτων 

 • Κουρμπαδόροι κάμψης ευθύγραμμου χάλυβα 

 • Αυτόματο μηχάνημα ευθυγράμμισης

 

Όλες οι μηχανές που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες για την καταλληλότητα και την ασφάλεια τους. Επιπλέον ακολουθείται αυστηρό πρόγραμμα συντήρησης από εξειδικευμένο προσωπικό. Με αυτά διασφαλίζονται:

 

 • Τήρηση του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) όσων αφορά την αποθήκευση και διαμόρφωση του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος.

 • Τήρηση του χρονοδιαγράμματος των παραγγελιών χωρίς απρόβλεπτες καθυστερήσεις λόγω βλαβών.

 • Ασφάλεια των εργαζομένων.