Αρχική Προϊόντα Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος Αντισεισμικός Κλωβός της Ράμμος ΑΕ

Αντισεισμικός Κλωβός της Ράμμος ΑΕ


Αντισεισμικός Κλωβός της Ράμμος ΑΕ

Ο αντισεισμικός κλωβός της ΡΑΜΜΟΣ ΑΕ προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό ασφάλειας, ταχύτητας και οικονομίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ. 2008), του Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ο.Σ. 2000) και του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (Ε.Α.Κ. 2000).

Ο αντισεισμικός κλωβός της ΡΑΜΜΟΣ ΑΕ κατασκευάζεται αποκλειστικά από χάλυβα B500C ελληνικών εργοστασίων με δυνατότητα παραγωγής συνδετήρων διαμέτρου Φ8, Φ10, Φ12 & Φ14 mm.

 

Οι παραγόμενες διαστάσεις των αντισεισμικών κλωβών είναι οι εξής:

Μήκος: 1,0m – 14,0m

'Υψος : 1,0m – 2,5m

Πλάτος: 1,0m – 3,0m

Παραγωγική Διαδικασία

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος σε μορφή κουλούρας, αποκλειστικά ελληνικής παραγωγής κατηγορίας B500C, ο οποίος ευθυγραμμίζεται, κάμπτεται όπως απαιτεί η στατική μελέτη και εν συνεχεία κόβεται δημιουργώντας ένα συνεχόμενο συνδετήρα ή τσέρκι. Το στάδιο της κάμψης, το οποίο είναι και το πλέον σημαντικό για την διατήρηση των μηχανικών ιδιοτήτων του υλικού, γίνεται με το κατάλληλο τύμπανο διαμέτρου 4Φ (για διαμέτρους από Φ8 έως Φ14). Επίσης στην αρχή και στο τέλος του κάθε συνδετήρα δημιουργείται άγκιστρο μήκους 10Φ με γωνία 135ο για να επιτυγχάνεται σωστή περίσφιξη του οπλισμού.

Εν συνεχεία οι παραγόμενοι συνδετήρες τοποθετούνται πάνω σε ειδικές διατάξεις (μοντάζ) ώστε να συγκολληθούν με διαμήκεις ράβδους και να δημιουργηθεί ο κλωβός. Η απόσταση στην οποία συγκολλούνται οι συνδετήρες  καθορίζεται από την στατική μελέτη διατηρώντας την αραίωση και πύκνωση που απαιτείται.  Η μέθοδος συγκόλλησης που χρησιμοποιείται για την συγκράτηση των συνδετήρων με τον βοηθητικό οπλισμό είναι σταυρωτή συγκόλληση με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου (GMAW), όπως προβλέπει και ο Κ.Τ.Χ.

Πλεονεκτήματα

  • Πιστή τήρηση της στατικής μελέτης, με δυνατότητα αραίωσης και πύκνωσης των συνδετήρων. Αντιθέτως, στους τυποποιημένους μανδύες υποστυλωμάτων η απόσταση των συνδετήρων είναι σταθερή στα 100mm.
  • Παραγωγική κάλυψη κάθε απαιτούμενου συνδετήρα όσο περίπλοκος σχεδιαστικά  ή δύσκολος κατασκευαστικά είναι αυτός. Ο σπειροειδής οπλισμός και ο μανδύας υποστυλωμάτων έχουν μεγάλους περιορισμούς στα γεωμετρικά σχήματα που μπορούν να κατασκευάσουν.
  • Τα μήκη στα οποία μπορεί να παραχθεί ο αντισεισμικός κλωβός είναι σημαντικά μεγαλύτερα από αυτά των τυποποιημένων μανδυών υποστυλωμάτων.
  • Εξασφάλιση υψηλής και σταθερής ποιότητας κατασκευής των συνδετήρων εξαιτίας της χρήσης σύγχρονου ρομποτικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η γωνία κάμψης τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος του συνδετήρα γίνεται αυτόματα με το σωστό τύμπανο (4Φ), για μήκος 10Φ και με γωνία αγκύρωσης 135ο όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς. Κάθε άλλος συνδετήρας ο οποίος διαμορφώνεται χωρίς αυτοματοποιημένη διαδικασία (μανδύας υποστυλωμάτων, τσέρκι στο χέρι) κατασκευάζεται ανάλογα με την ικανότητα του συνεργείου διαμόρφωσης.
  • Μείωση του βάρους του υποστυλώματος συγκριτικά με αντίστοιχο κατασκευασμένο από τυποποιημένο μανδύα.
  • Μείωση του χρόνου τοποθέτησης του οπλισμού στο εργοτάξιο αφού δεν απαιτείται «δέσιμο» κατά την τοποθέτηση των αντισεισμικών κλωβών, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον σπειροειδή οπλισμό.