Αρχική Προϊόντα Sika Κατασκευαστικού Τομέα

Τα προϊόντα της SIKA κατασκευαστικού τομέα

Τα προϊόντα της SIKA κατασκευαστικού τομέα αφορούν ομάδες, όπως τα πρόσμικτα σκυροδέματος, τα συγκολλητικά, οι βαφές, τα συστήματα δαπέδων, οροφής, ενίσχυσης και στεγανοποίησης για την κατασκευή εν γένει.  Πωλούνται πάντα μέσω προδιαγραφών, και συνοδεύονται από κορυφαία στην αγορά τεχνική υποστήριξη, τόσο επί τόπου στο έργο, όσο και μέσω τηλεφώνου.  Τα προϊόντα SIKA συνδυάζουν εγγυημένη ποιότητα με χαμηλό κόστος, πάντοτε πληρώντας τις απαιτήσεις  σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία.  Με λίγα λόγια κάνουν δυνατό ότι στο παρελθόν ήταν ανέφικτο.